Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van dinodigitalsolutions.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. De inhoud van deze disclaimer is van toepassing op de gehele website.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Dino Digital Solutions is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dino Digital Solutions.

Geen garantie op juistheid
Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staan waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Rechten
Aan de inhoud van dinodigitalsolutions.nl kunnen geen rechten worden ontleend.